Tag Archives: xử lý sen vòi Inax bị tắc

Sen vòi Inax ?ang là m?u thi?t b? v? sinh ???c r?t nhi?u gia ?ình Vi?t ?a chu?ng vì ???c thi?t k? v?i m?u mã ?a d?ng, có nhi?u ki?u dáng ??p m?t, có ch?t l??ng ??m b?o, và ?? b?n ??p cao, thân thi?n v?i ng??i dung, giá c? khá m?m. Theo ?ánh giá chung thì […]