Mua sen vòi tắm tại quận tây hồ

Mua vòi sen t?m và thi?t b? v? sinh t?i qu?n tây h?

Thi?t b? v? sinh là s?n ph?m  ???c r?t nhi?u khách ?a chu?ng vì tính n?ng ?u Vi?t. Qu?n Tây H? là qu?n  trung tâm có c?nh quan thiên nhiên ??p và m?c dân c? thu nh?p cao sinh s?ng. Qu?n Tây H?  g?m 8 ph??ng:Xuân La, B??i, Nh?t Tân, Qu?ng An, Th?y Khuê, Phú Th??ng, T? Liên,  Yên Ph?.
Khách  c?n mua thi?t b? v? sinh chính hãng t?i qu?n Tây H? ,nêu ch?a bi?t ??a ch? uy tín. Chúng tôi xin  gi?i thi?u công ty TNHH BMART là nhà cung c?p các s?n ph?m chính hãng, giá r? nh?t v?i các thi?t b? sen vòi , sen t?m, thi?t b? v? sinh cao c?p giá r? , và b?o hành dài lâu.

Chúng tôi cung c?p các Thi?t b? v? sinh c?a các hãng nh? TOTO, INAX, MOEN và  ?a dang ki?u dáng m?u mã phù h?p  không gian phòng t?m/b?p . Thi?t b? v? sinh hi?n nay có  nhi?u lo?i s?n ph?m : b?n c?u , sen vòi , ch?u r?a , b?n t?m ,…V?i ?? lo?i m?u mã ??p có th? tho?i mái  ch?n s?n ph?m  cho phù h?p  c?n phòng b?p/t?m gia ?ình.

Nên mua thi?t b? v? sinh uy tín ? ?âu trên qu?n tây h? ?

Công ty  mong mu?n phân ph?i t?t c?  s?n ph?m chính hãng ch?t l??ng, thi?t b? v? sinh giá r?  cho khách hàng. Hi?n nay, chúng tôi ?ang cung c?p toàn mi?n B?c nên khách hàng yên tâm  uy tín. Khách hàng  tham kh?o, mua s?n ph?m  ??n tr?c ti?p showroom  l?a ch?n s?n ph?m, công ty BMART có showroom tr?ng bày s?n ph?m t?i : 32,võ chí công, Hà N?i.
LIÊN H? V?I CHÚNG TÔI

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

Websitewww.moen.com.vn – www.bmart.vn

Email: sale@moen.com.vn / moenvochicong@bmart.vn

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *