Mẹo tẩy sạch thiết bị vệ sinh nhanh chóng – Phần 1

Các góc b?n c?u , b?n ti?u , n?p ??y b?n c?u hay ch?u lavabo, là n?i d? b? ? vàng ch?a nhi?u vi khu?n n?u koc? r?a , tuy nhiên vi?c t?y r?a l?y l?i tr?ng sáng ko h? khó n?u áp d?ng m?t trong cách sau:

1. S? d?ng h?n h?p chanh + hàn the

S? d?ng chanh v?t n??c hòa l?n hàn the, tr?n ??u dung d?ch k?, sau khi có ?? m?n dùng bàn ch?i th?m ,c? ??u b? m?t v?t b?n, l?p vài l?n sau r?a n??c s?ch thi?t b? sáng s?ch và h??ng th?m t??i mát t? nhiên tranh t??i.

chanh và hàn thechanh và hàn the

2. S? d?ng h?n h?p d?m ?n và baking soda.

L?y c?c d?m tr?ng hòa v?i thìa baking soda( lo?i thu?c mu?i dùng n?u n??ng). ?? dung d?ch vào bàn c?u, hay th?m dung d?ch b? m?t v?t ? lavabo, n?p bàn c?u, kho?ng 15 – 20 phút, dùng bàn ch?i chà các góc ,r?a l?i b?ng n??c s?ch,và chi?c b?n c?u s? tr?ng ??n b?t ng?.

baking_soda

3. S? d?ng h?n h?p v? tr?ng, chanh và gi?m.

Vò nát 5 – 6 v? tr?ng vào kh?n m?m ,v?t chanh t??i. Ngâm qua ?êm v? tr?ng tan trong dung d?ch , sau ?ó s? d?ng kh?n th?m b? m?t thi?t b? x?n màu, r?a b?ng n??c ?m ,l?y kh?n khô lau l?i s? th?y công d?ng ??c bi?t h?n h?p này.Không nên s? d?ng v?t d?ng có ch?a kim lo?i?? c? r?a thi?t b?, tránh gây x??c t?o ?i?u ki?n v?t b?n bám sâu m?t sáng bóng .

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *