Địa chỉ mua bồn chậu rửa mặt giá rẻ tại hà nội

??a ch? mua b?n ch?u r?a m?t giá r? t?i hà n?i

N?u các b?n v?n ?ang loay hoay ?i tìm ??a ch? mua ch?u r?a m?t giá r? t?i hà n?i và t?nh thành lân c?n  thì BMART   là   ??a ch? ?áng tin c?y   cho b?n ??y. Chúng tôi là c?a hàng cung c?p   s?n ph?m chính hãng  các dòng s?n ph?m   thi?t b? v? sinh Inax và Moen, Toto

N?u các b?n v?n ?ang loay hoay ?i tìm ??a ch? mua ch?u r?a m?t giá r? t?i hà n?i và t?nh thành lân c?n  thì BMART   là   ??a ch? ?áng tin c?y

T?i sao nên mua thi?t b? v? sinh t?i BMART

??n v?i BMART, b?n s?   h??ng   chính sách ??c bi?t , khuy?n mãi liên t?c cùng s? ch?m sóc nhi?t tình cùng các b?n nhân viên giàu kinh nghi?m. B?n s? có s? l?a ch?n ?a d?ng , phong phú v?i các dòng s?n ph?m chính hãng,  ch?t l??ng uy tín, ??c bi?t là dòng b?n ch?u r?a m?t.

  • BMART có giá thi?t b? v? sinh MOEN, Inax và Toto r? nh?t vì chúng tôi là ??i tác cung c?p thi?t b? v? sinh Inax, hay Toto t?i hà n?i và toàn khu v?c mi?n b?c.  Ngoài ra, BMART luônmi?n phí giao hàng   khu v?c TP.HN   v?i c? s? l??ng ít ho?ck nhi?u.
  • Khách hàng  mua s?m vào b?t c?   gi? nào trong ngày.   nhân viên t? v?n   làm vi?c liên t?c   h? tr? khách hàng ch?n     s?n ph?m ?ng ý   phù h?p   v?i không gian   c?a mình.
  • T?t c? s?n ph?m nh? : ch?u r?a chén có chân, ch?u r?a m?t ??t bàn, ch?u r?a bát ,b?n r?a m?t ??u ?ang ???c phân ph?i b?i BMARTvà ???c b?o hành chính hãng  vào t?ng s?n ph?m  chính sách chung: S?n ph?m còn   th?i gian b?o hành, phi?u b?o hành   ?? thông tin ,ph?i không ???c t?y xóa hay làm rách là chúng tôi luôn s?n sàng t?o ?i?u ki?n quý khách có ???c s?n ph?m t?t nh?t

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *