Bồn cầu 2 khối là gì? Bồn cầu 2 khối Inax có tốt hay không?

Trên th? tr??ng thi?t b? v? sinh hi?n nay có nhi?u dòng b?n c?u nh? là: b?n c?u 1 kh?i, b?n c?u 2 kh?i,b?n c?u treo t??ng, hay b?n c?u ?i?n t?…vv. M?i lo?i b?n c?u ??u có các ?u ?i?m n?i b?t, và phù h?p v?i t?ng nhu c?u s? d?ng riêng bi?t. Tuy nhiên b?n c?u 2 kh?i là dòng b?n c?u ?ã ???c nhi?u ng??i chú ý ??n và ??t r?t nhi?u câu h?i quan tâm.

V?y b?n c?u 2 kh?i là gì?

B?n c?u 2 kh?i là lo?i  b?n c?u có thùng n??c x? tách r?i. Và n?u là b? x?m thì thùng n??c ???c g?n ? bên trên. Nó có thi?t k? ??n gi?n d? l?p ??t, và không yêu c?u cao v? h?m và ?ng thông h?i.

Dòng b?n c?u 2 kh?i phù h?p v?i m?i không gian v? sinh, cho dù là c?n phòng có di?n tích nh?. ?ó ?ang là m?u b?n c?u  ?ang ???c s? d?ng thông d?ng nh?t hi?n nay, nh?ng b?n c?u 2 kh?i l?i có 1 h?n ch? là ???c chia làm 2 kh?i cho nên có nhi?u khe k?, và khó v? sinh h?n so v?i dòng b?n c?u 1 kh?i nhi?u.

B?n c?u 2 kh?i Inax có t?t hay không?

Trên th? tr??ng thi?t b? v? sinh hi?n nay hi?n có r?t nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng nh? Inax, TOTO, Viglacera, Caesar…tuy nhiên b?n c?u 2 kh?i Inax là dòng s?n ph?m ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá cao nh?t không ch? b?i ch?t l??ng, có m?u mã ??p, và nhi?u kích c? mà giá b?n c?u 2 kh?i Inax r? h?n nhi?u so v?i các th??ng hi?u khác trên th? tr??ng. Ngoài ra, b?n c?u Inax 2 kh?i còn có nh?ng ?u ?i?m n?i b?t sau ?ây:

B?n c?u 2 kh?i Inax có ki?u dáng tinh t?, ??p m?t, và thu hút ng??i nhìn,nh? nhàng, l?i d? k?t h?p trong nh?ng không gian ki?n trúc khác nhau. Dòng s?n ph?m này t?o nên nét thanh thoát, và ??n gi?n nh?ng l?i c?c k? là ??ng c?p, sang tr?ng.

Dòng s?n ph?m này có thi?t k? l?i nh? g?n, r?t phù h?p v?i t?t c? các công trình, và ki?n trúc khác nhau, nó s? d?ng ???c c? phòng có di?n tích nh? c?ng nh? phòng có di?n tích r?ng.

S?n ph?m có n?p r?i êm, x? r?a m?nh s?ch s?, và không gây ra ti?ng ?n, s?n ph?m mang l?i c?m giác tho?i mái nh?t cho ng??i dùng.

Bên c?nh ?ó thì b?n c?u Inax này còn có kh? n?ng ch?ng vi khu?n n?m m?c cao, ch?ng bám dính hi?u qu?, nó mang ??n không gian s?ch s?, và giúp b?o v? s?c kh?e cho ng??i tiêu dùng nh? có l?p tráng men nano cao c?p.

Thi?t b? v? sinh Inax l?p ??t d? dàng vì không yêu c?u g?m cao, và ?ng thoát n??c x? s?ch, l?i không ?? l?i mùi hôi hay là g?n trong lòng b?n c?u.

Ngoài ra, b?n c?u 2 kh?i Inax l?i còn ti?t ki?m n??c t?i ?a, nó giúp b?n c?ng nh? các khách hàng có th? ti?t ki?m l??ng n??c sinh ho?t, và gi?m b?t chi phí sinh ho?t hàng tháng.

V?i các thông tin chia s? trên ?ây ch?c h?n các b?n ?ã có nh?n ??nh c?a riêng mình v? b?n c?u 2 kh?i c?ng nh? b?n c?u 2 kh?i Inax. Các b?n có th? hoàn toàn yên tâm khi s? d?ng b?n c?u 2 kh?i Inax! M?i thông tin v? b?n c?u v? sinh giá r? xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi qua ??a ch?:

BMART – NHÀ CUNG C?P THI?T B? V? SINH CHÍNH HÃNG

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: 02 Võ Chí Công – C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *